Fotovoltaické elektrárny na polích a pozemcích

Fotovoltaické elektrárny lze instalovat též na volných plochách. Toto řešení je však vhodné pouze pro prodej do distribuční soustavy.