Fotovoltaické elektrárny pro průmyslové objekty a skladové haly

U průmyslových objektů, příp. skladových hal lze použít stejný systém jako v případě rodinných domů, avšak v podstatně větším rozsahu. Může se jednat o hybridní systém pro vlastní spotřebu daného objektu nebo prodej přebytků energie do distribuční soustavy.