Fotovoltaické systémy

Druhy fotovoltaických systémů

Hybridní systém

V případě, že objekt nevyužije všechnu vyrobenou energii, můžeme s případným přebytkem naložit i efektivněji než jí volně nechat odtéct do distribuční soustavy. Přebytečnou energii můžeme zachytit pomocí tzv. Battery boxů a následně jí při poklesu výkonu fotovoltaiky opět využít pro vlastní potřebu na straně zálohovaného obvodu (např. pro noční spotřebu domu). Tento systém je proto vhodný pro maximální samostatnost a úsporu.

Ostrovní fotovoltaická elektrárna

Ostrovní fotovoltaická elektrárna se musí spoléhat jen na sluneční záření. Tento systém se může aplikovat v místech, kde není možnost přímého napojení elektřiny. Vyrobenou energii je tak možné využít na svícení, výrobu teplé užitkové vody nebo temperování přímotopem.

Standardní sluneční elektrárna

Standardní sluneční elektrárna je tou nejjednodušší možností pro výrobu elektřiny. Vyrábí energii po celý den, od východu do západu Slunce. To je sice stejné jako u ostatních druhů elektráren, avšak tato elektrárna není schopna tuto energii už nějakým způsobem dále uchovávat nebo regulovat. Dodává energii pouze do objektů, kde je instalována a případné přebytky pak putují do distribuční soustavy. Proto je toto řešení nejvhodnější na prodej do distribuční soustavy.

Kombinace různých druhů

Je možné propojit i různé systémy. Vše závisí na možnostech daného objektu a energetických požadavcích zákazníka.

Doplnění systémů generátorem

Fotovoltaickou elektrárnu je možné též doplnit generátorem. Tato možnost se využívá nejvíce při ostrovním systému. Může dobíjet baterie nebo nahradit elektrické napájení po jejich vybití.

Nabíjecí stanice pro elektromobily

S ohledem na světový trend vývoje elektromobility začíná být standardem mít vlastní nabíjecí stanici. Energie vyrobená fotovoltaickým systémem může napájet Váš elektrický vůz v pohodlí domova.